Kolanjit Nedir?

Kolanjit safra kanallarının iltihabı anlamına gelir. Kolesistit ise safra kesesinin iltihabı denmektir. Ciddi bir enfeksiyon olan kolanjit, bazen hastanın ölümüne bile neden olabilir. Kolanjitin en sık görülen nedenleri arasında, safra yolu taşları, safra kanallarına konulan stentler ve geçirilmiş safra kesesi ameliyatları yer almaktadır. Erken dönemde uygulanan antibiyotik tedavisi veya gerektiğin durumlarda safra yolunun drenajı ile kolanjit tedavi edilebilir.

Kolanjitin Belirtileri Nelerdir?

kolanjit belirtileri
kolanjit belirtileri

Kolanjitin en önemli belirtisi, titremeyle yükselen ateş, karında sağ üst bölgede ağrı ve sarılıktır. Özellikle safra kesesi ya da kanalında taşı olan ya da safra yollarına stent takılma hikayesi olan kişilerde bu tür belirtiler hemen kolanjiti akla getirmelidir.

Kolanjitin Tanısı Nasıl Konur?

Kolanjit şüphesiyle gelen hastalarda kan tahlili yapılmalıdır. Kolanjitli hastalarda kan tahlilinde en sık görülen bulgular,  kanda lökosit adı verilen hücrelerin artması (lökositoz), bilirubin miktarında artış (hiperbilirubinemi) ve alkalen fosfotaz (ALP) yüksekliğidir. SGOT ve SGPT gibi karaciğer enzimleri de yükselebilir. Alınan kan kültüründe %50 oranında bakteri (mikrop) üremesi görülür. Yine safra kültürlerinin neredeyse tamamında mikrop ürer.

ercp
ercp

Kolanjit tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri olarak USG (ultrasonografi), BT (bilgisayarlı tomografi), MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi), ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi) ve PTK (perkütan transhepatik kolanjiografi) uygulanabilir.

Kolanjit Nasıl Tedavi Edilir?

Kolanjitli hasta mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastaya serum takılarak damar yolundan güçlü etkisi olan antibiyotikler verilir. Bazı durumlarda bilier dekompresyon  yani safra yollarındaki basıncın azaltılması gerekir.  Bunun için safra yoluna endoskopik (kapalı) yolla stent adı verilen ince tel, nazobilier dren takılabilir. ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi) veya PTK (perkütan transhepatik kolanjiografi) işlemi uygulanabilir.

Yorum Yazın