Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Safra kesesi kanserleri, safra kesesinin duvarındaki hücrelerden kaynaklanan kötü huylu bir kanser türüdür. Daha çok 60 yaş üzeri kişilerde görülür. Safra kesesi kanserinin nedenleri arasında, safra kesesi polipi, safra kesesi iltihabı, şişmanlık (obezite),  nitrozamin içeren bazı kimyasal maddeler bulunmaktadır.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi kanseri oldukça sinsi bir kanser türüdür. Hastalık erken evrelerde hiçbir belirti vermez.  Hastalık belirti vermeye başladığında ise kanser artık ileri evrede bulunmaktadır. Aynı zamanda safra kesesi taşları olan kişilerde ise kanser, çok daha kolay ve erken evrede tespit edilebilmektedir. Bunun nedeni, safra taşının belirtilere neden olması sonucu hastanın doktora başvurması ve bazı tetkiklerin yapılmasıdır.

Safra kesesi kanserlerinin sık görülen belirtileri;

 • Sarılık
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yiyeceklere karşı tahammülsüzlük
 • Zayıflama
 • Koyu renkli idrar
 • Beyaz renkte (cam macunu şeklinde) dışkı
 • Karında ve safra kesesinin bulunduğu alanda kitle

Safra Kesesi Kanseri Kimlerde Daha Çok Görülür?

Safra kesesi kanseri bazı kişilerde daha sık görülür. Bunlar; safra kesesinde polipleri olan kişiler ve ‘’porselen safra kesesi” adı verilen safra kesesi duvarında kireçlenme olan kişilerdir. Ayrıca şişmanlar, sağlıksız beslenme alışkanlığı olanlar ve nitrozamin gibi kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde de hastalık sık görülür. Yine safra yollarında tekrarlayan enfeksiyonlar da safra kesesi kanserine yol açabilir. Aralarındaki ilişki kesin olmamakla birlikte, safra kesesinde taş olan hastalarda da safra kesesinde kanser sık görülmektedir.

Safra Kesesi Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Safra kesesi kanserini n erken evrede iken tespit edilmesi çok önemlidir. Hastalığın tanısında ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kesin tanısı ise her kanser türünde olduğu gibi, görüntüleme tekniklerinin ardından biyopsi ile konulmaktadır.

Safra kesesi kanseri tanısı için kullanılan yöntemler şunlardır;

 • Kan Bilirubin Seviyesi
 • Ultrason
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • Biyopsi
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP)
 • Perkütan Kolanjiografi
 • Laparoskopi
 • Endoskopik Ultrasonografi (Endosonografi)
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)

Safra Kesesi Kanseri Evreleri Nasıldır?

Evre 1: İn-situ karsinom olarak da bilinir. Kanser hücreleri sadece mukoza tabakasını tutmuştur.

Evre 2: Kanser sadece safra kesesinin musküler (kas) tabakasını tutmuştur.

Evre 3: Kanser safra kesesi duvarının tüm katlarını tutmuştur.

Evre 4: Kanser karaciğer ve diğer komşu organlara yayılma göstermiştir. Safra kanalları ve lenf bezlerini de tutmuştur.

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Safra kesesi kanseri tedavisinde en etkili yöntem, kanserin keseyle birlikte çıkarılmasıdır. Ameliyat sırasında, karaciğerin bir kısmını almak da gerekebilir. Safra kesesi kanser genellikle ileri evrede iken tespit edilir. Bu yüzden çoğunlukla hastaların ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis edilen safra kesesi kanserinde, ameliyat ile hastalık başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

İleri evrede olup, ameliyat edilemeyecek derecede olan hastalarda amaç sarılığı gidermek ve ağrıyı dindirmektir. Bunun için bazı endoskopik bazı işlemler, ağrı tedavisi, perkütan drenaj tedavileri uygulanabilir.

Sıcak kemoterapi ve bazı akıllı ilaçlar da safra kesesi kanserinin tedavisinde, kanserin ilerlemesini durdurmada kullanılmaktadır.

Yorum Yazın