Safra Kesesi Taşı Nedir?

Safra kesesi taşı, safra kesesi içinde taş oluşması durumudur. Safra kesesi taşları, en sık görülen safra kesesi hastalığıdır. Safra kesesi taşları, kolesterol taşları ve bilirubin taşları olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlar arasında en sık görüleni kolesterol taşlarıdır. Yaş ilerledikçe safra kesesinde taş oluşma riski artar. Safra kesesi taşı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi taşlarında bazen hiçbir belirti olmayabilir. Safra kesesi taşlarının en sık görülen belirtisi karın ağrısıdır. Bu ağrı, özellikle karnın sağ üst tarafında hissedilir ve sırta doğru yayılır özelliktedir. Ağrı gelip gidici bir ağrıdır. Ancak safra kesesinde iltihap geliştiğinde, ağrı sürekli ve şiddetlidir. Ağrının dışında safra kesesi taşları; bulantı, kusma, taş safra yolunda tıkanıklığa neden olursa sarılık, iltihap geliştiyse ateş gibi şikayetlere de neden olabilir.

Safra Kesesi Taşının Tanısı Nasıl Konur?

Safra taşı belirtileri olan ve yapılan muayenede safra kesesi taşı düşünülen hastalarda tanı, genellikle karın ultrasonografisi ile konur. Tıkanma sarılığı gelişen hastalarda, MR ve ERCP tetkikleri de gerekebilir.

Safra Kesesi Taşı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Safra kesesi taşları hiçbir belirti vermeyip sessiz kalabileceği gibi,  bazı kişilerde istenmeyen olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Safra kesesi taşlarının yol açabileceği durumlar şunlardır;

Biliyer Kolik

Safra kesesinden kaynaklanan ağrıdır.

Akut Kolesistit

Safra kesesinin iltihaplanmasına kolesistit denir. . Safra kesesi delinmesi: Safra kesesinin delinmesine safra kesesi perforasyonu denir.

Tıkanma Sarılığı

Safra kesesi içindeki taşın, ana safra kanalına düşerek safra akımını engellemesidir. Bazen büyük safra kesesi taşları da, kese çıkışını tıkayarak ya da ana safra kanalına dışarıdan bası yapabilir.

Akut Pankreatit

Pankreasta meydana gelen iltihaplanmadır. Safra kesesi taşlarının en korkulan ve en ciddi sonuçlarından biri akut pankreatit gelişmesidir. Ölüme bile neden olabilir. Ülkemizde akut pankreatitin en sık nedeni safra kesesi taşlarıdır.

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi taşları, uzun süreli tahriş sonucu safra kesesinde kanser gelişimine yol açabilir. Şikayetlere veya komplikasyonlara neden olmuş safra kesesi taşlarının tedavisi kesin olarak kolesistektomidir. Kolesistektomi günümüzde laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Laparoskopi deneyimli cerrahlar tarafından açık cerrahi kadar başarıyla uygulanmaktadır. Bu ameliyat gebelerde (tercihen 2. trimestrde), çocuklarda, daha önce karın ameliyatı olmuş hastalarda vs. her türlü hasta grubunda uygulanabilmektedir. Safra kesesi hastalıkları arasında yer alan sessiz safra kesesi taşları, yani şikayet oluşturmamış safra kesesi taşlarında tedavi tartışmalıdır. Taşların toplumda çok sık görülür olması, dünyada en çok yapılan ameliyat olması sessiz taşların takip edilebileceği görüşünü doğurmuştur. Bununla birlikte hastalığın akut pankreatit ve safra kesesi kanseri gibi ölümcül olabilen, tıkanma sarılığı, safra kesesi perforasyonu gibi çok ağır klinik tablolara neden olabilen komplikasyonları vardır. Sessiz taşlarda kararı hasta ve hekim birlikte vermelidir. Hekimin bu durumda hastaya takibin getireceği tüm riskleri iyi anlatması gerekmektedir.

Yorum Yazın